Ett skäl till att fler och fler vill installera solceller hemma är bidragsdelen. Den första januari höjdes bidraget från 20% till 30% för privata husägare.

Att bygglovskravet nu är borta tror Johan Lindahl på Svensk Solenergi kommer öka intresset ytterligare. 

Solen är en underutnyttjad energikälla. Varje år får solen 10 000 gånger mer solenergi än vad hela mänskligheten förbrukar av fossila bränslen. Av solen kan man både producera solvärme genom en solfångare och solel med hjälp av solceller sammansatta i solpaneler.

Källa: Sveriges radio och Region Örebro län