Vår VD, Peter Lilja, är mycket stolt över bolagets genomförandekraft och förbättringsåtgärder genom lokala investeringar. Att resultatet överträffar planen gör inte året sämre.  

Satsar på Degerfors

Under 2019 levererade vi ett resultat på 14,5 miljoner. Dessutom investerade vi totalt 10,8 miljoner kronor i Degerfors inom verksamheterna, elnät, fjärrvärme och stadsnät. Vår moderna el-mottagningsstationen bidrar till ett minimalt antal strömavbrott, 9 publika ladd-stolpar gör att elbilar kan laddas, fjärrvärmeverket ger fossilfri värme och stadsnätet ger snabb och driftsäker digital kommunikation. Inte nog med detta, så har vi även tagit hem vår kundtjänst och fakturering som nu finns lokalt.

-Kunderna får nu svar på sina frågor direkt från oss här i Degerfors vilket uppskattas mycket, säger Peter Lilja.

Degerfors Energis vision

Att vara ett klimatneutralt energibolag och drivande i Degerfors klimatomställning är något som vi dagligen jobbar med.

-Vi anser att hållbarhetsfrågan är väldigt viktig, inte minst när det kommer till att bygga långsiktiga och hållbara affärer. Dagens kunder ställer högre krav på oss när det gäller att tänka mer klimatsmart säger Peter.

Stötta det lokala

Vi arbetar med att stötta det lokala och har exempelvis en Energidag för alla skolbarn i årskurs 1–2 tillsammans med Degerfors IF och Möckelngymnasiet. I år planeras en ny aktivitet som går ut på att vi ska planterar ett päronträd per förskola i Degerfors, Svartå och Åtorp tillsammans med förskolebarnen.

-Det känns extra bra att vara med och bidra till roliga och kloka aktiviteter som barnen i kommunen kan glädjas åt och lära sig något av, säger Peter.

Framtiden

Energibranschen står inför den största förändringen på flera decennier. Våra kunder köper inte enbart energi längre utan säljer även energi från exempelvis solcellsinstallationer. Detta ställer nya krav på elnäten med tillhörande system. Sedan några år driver vi även laddplatser för elfordon och arbetar med utvecklingen av ett sensornät i kommunen. Ett sensornät byggs av små och energisnåla komponenter som kommunicerar med varandra trådlöst. Syftet är att kunna erbjuda dessa smarta tjänster framöver.

-Vi ser potentialen i vår vackra kommun och känner oss stolta över de drygt 121 miljoner kronor som vi har kunnat investera i Degerfors under de senaste sju åren. Vi vill bidra till att göra vår kommun ännu mer attraktiv för våra invånare och för vårt näringsliv, säger Peter avslutningsvis.

Sjö, dimma, träd och soluppgång