Fjärrvärmeledningar
21 augusti 2023

Grävarbete Storgatan

Måndag 21/8 börjar grävarbetet i de centrala delarna av Degerfors i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Karlskoga och Degerfors. Storgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik en längre tid och all trafik kommer att ledas om.

Mer information & kartor angående avstängningen finns på vår sida Sammankoppling av Karlskoga och Degerfors fjärrvärmenät.