Flyttlådor
18 oktober 2023

Göta Energi flyttar in hos Fortum

Göta Energi och Fortum blir ett och samma elbolag i december, under varumärket Fortum.

Om du är kund hos Göta Energi har vi skickat brev från oss på Degerfors Energi AB angående ett leverantörsbyte. Meddelandet är ett generellt meddelande som skickas när leverantörsbyte sker. Eftersom Göta Energi och Fortum går ihop i december innebär det per automatik att du får ett nytt elbolag.

Mer information finns att läsa på Göta Energis hemsida via länken nedan.

https://www.gotaenergi.se/fortum