Enligt Svensk Vindenergis nya kartläggning blev 2019 ett nytt rekordår. Aldrig tidigare har så mycket ny vindkraftskapacitet byggts eller så mycket pengar satsats som under 2019. Under året installerades 447 nya kraftverk med en samlad effekt på 1 588 MW. Årsproduktionen var på drygt 5 TWh vilket är mer än dubbelt så mycket som producerades under 2018.

– Det är anmärkningsvärt. Totalt uppgick investeringarna till närmare 30 miljarder kronor bara i fjol, varav huvuddelen från utländska aktörer”, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Prognoserna framåt pekar på att det väntar nya rekord.

– Sammantaget är det vår prognos att den svenska vindkraftsproduktionen kommer att mer än fördubblas till och med 2023 och gå från strax under 20 TWh till cirka 44 TWh”.

Källa: Dagens Industri – Tema Energi 4 feb – 20