Isolatorporslin
22 mars 2021

Gällande elavbrotten på ”strömtorpslinjen”

Med ”Strömtorpslinjen” menar vi matningar som går till Stora och Lilla Strömtorp, Jacobs Loge, Gräsholmen, Gräsmossen och vidare till Vismenästorp.

Att det historiskt skett ett och annat avbrott i detta område ligger till grund för våra investeringsplaner. En del av de avbrott som skedde under 2020 var planerade avbrott som härrör från dessa investeringsarbeten. En ny transformatorstation har tagits i drift vid Myrvägen och i den har ”Strömtorpslinjen” delats upp i två separata ledningar. En mot Jacobs Loge och en mot Vismenästorp. Allt för att färre kunder skall drabbas om det väl blir ett fel samt skapa ett mindre område att felsöka i.

Men trots att denna investering färdigställts så har vi ändå haft några elavbrott. Men de har orsakats av intermittent jordfel. Alltså fel som kommer och går. Dessa fel är inte alltid så enkla att finna jämfört med om det hänger ett träd på en ledning. Ett intermittent fel kan exempelvis utlösas av att större fåglar flyger in i ledningar, fåglar som tar en paus på en stolptransformator eller spruckna isolatorporslin.

Elavbrotten som skett i början av 2021 på ”Strömtorpslinjen” har orsakats av ett sprucket isolatorporslin vilket nu är åtgärdat. Tyvärr innebär ett byte av isolatorer att ett avbrott till måste göras på delar av ledningen, dock under planerade och annonserade former.

Vi ber också våra drabbade kunder om ursäkt för att ytterligare ett avbrott skedde under onsdagen den 17 mars 2021. Detta orsakades av misstag under ett drift- och underhållsarbete i transformatorstationen vid Myrvägen.

Med vänlig hälsning

Magnus Johansson

El & Fjärrvärmechef