Vi har fortsatta problem med strömavbrott längs ”Vismenlinjen” och vi har full förståelse för om ni som kunder längs denna sträcka tycker att det är oacceptabelt med så många strömavbrott.

Strömavbrotten består av jordfel som får skydd att lösa ut och har återkommit under hela 2021. De har uppkommit vid olika tidpunkter på dygnet och i alla typer av väder. De strömavbrott som skett i samband med hårda vindar, åska eller sträng kyla kan vi betrakta som mer logiska men merparten av strömavbrotten har skett vid vackert väder. Ibland blir strömavbrotten korta då nätövervakningssystemet lyckas med en automatisk återinkoppling. Ibland löser det ut igen och då sker tillkoppling manuellt vilket innebär att avbrottet blir längre.

Varje gång vi haft ett fel så patrullerar vi längs linjen och letar efter orsak. Jordfel som kommer och går kallas intermittenta jordfel. Orsaken till dessa är väldigt svåra att finna då felet så att säga kan ha försvunnit innan felsökning eller mätningar hinner utföras. Ett rejält fel där något ”brinner av” är ur den aspekten betydligt enklare rent felsökningsmässigt.

Vi har vi hittat flera ”fel” under årets patrulleringar.  Vi har hittat döda fåglar och kvistar hängande på ledningarna och vi har hittat spruckna isolatorporslin. Vid reparation av dessa fel belastar vi er med ytterligare avbrott då åtgärden oftast måste utföras i spänningslöst tillstånd.

Är ni ute och rör er i skog och mark längs luftledningar så mottager vi gärna eventuella observationer. Det kan vara konstiga ljud från ledningarna eller transformatorer. Det kan vara döda fåglar liggande på eller under ledningarna eller träd som hänger ut i ledningsgatan.