Svenska städer har väldigt ren luft, bland den renaste i världen faktiskt. En viktig förklaring är Sveriges väl utbyggda fjärrvärme. Utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft i städerna har successivt minskat i och med att fjärrvärmen ersatt de tidigare många, mindre värmepannorna, och övergått till förnybara bränslen. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybara bränslen en av förklaringarna till att Sverige lyckats nå klimatmålen.

Vi är mycket glada och stolta över att vår fjärrvärmeverksamhet är med och bidrar till ett bättre klimat.

Källa: Norrenergi