Fötter som ligger på ett element

Vår fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som vi levererar till alla fastigheter i vårt fjärrvärmenät. 

Fjärrvärme är en trygg och bekväm uppvärmningsform som sköter sig själv och ger dig tid till annat. Värmen produceras i och levereras från vårt fjärrvärmeverk där vi använder restprodukter från den lokala skogsavverkningen som bränsle. 

Samtidigt som fjärrvärmen ger dig ett tryggt uppvärmningssystem så bidrar den till ett bättre klimat för alla då fjärrvärmeutvecklingen har medfört en minskning av koldioxidutsläppen med miljontals ton.