Här finns fjärrvärme

Titta på kartorna och se om din gata är markerad med fjärrvärmeledningar. Om så är fallet så kan du höra av dig till oss och få ett erbjudande om en snabb och smidig anslutning till fjärrvärmenätet.

Om din gata inte är markerad så kan du göra en intresseanmälan under Anslut dig fjärrvärme eller så kan du mejla oss på kundservice@degerforsenergi.se.