Här finns fjärrvärme

Titta på kartorna och se om din gata är markerad med fjärrvärmeledningar. Om så är fallet så kan du höra av dig till oss och få ett erbjudande om en snabb och smidig anslutning till fjärrvärmenätet. 

Om din gata inte är markerad så kan du göra en intresseanmälan på telefonnummer 0586-485 32 eller gå till sidan anslut dig och gör din intresseanmälan där.  

Fjärrvärme i Degerfors tätort. 

Fjärrvärme i Svartå 

Fjärrvärme i Åtorp