Frågor och svar fjärrvärme

Kan jag få fjärrvärme?

På sidan Här finns fjärrvärme kan du se om din gata är markerad med fjärrvärme. Om din gata är markerad, så betyder det att du kan ta del av den miljövänliga och det underhållsfria systemet.

Varför ska man välja fjärrvärme framför andra uppvärmningssystem?

Fjärrvärme är en miljövänlig, bekväm och trygg värmekälla som i stort sett sköter sig själv.

Det droppar från aggregatet, vad kan jag göra åt det?

Ibland är det så att man måste se över sin fjärrvärmecentral precis som andra värmeanläggningar och installationer. Anvisningar om hur man gör det finns i serviceanvisningarna, och man kan alltid ringa oss för råd.