Fjärrvärme är ett tryggt, klimatsmart och underhållsfritt uppvärmningssystem som bidrar till en bättre miljö.

Fördelar med fjärrvärme

  • Stabilt pris. Vi på Degerfors Energi har inte höjt vårt pris sedan 2012
  • Miljövänligt. Bränslet är baserat på restprodukter från den lokala skogsnäringen
  • Underhållsfritt. Allt arbete sker på fjärrvärmeverket. Värmeväxlaren i huset ställs in efter önskad temperatur och därefter görs ingenting såvida man inte vill ändra på sina inställningar

Förutsättningar för att få fjärrvärme

För att du ska kunna få fjärrvärme i Degerfors så behöver du bo nära vårt fjärrvärmenät. Du finner en karta över nätet här.

Fjärrvärmen fungerar som ett kretslopp

När det varma vattnet har gjort sitt jobb med att värma ditt hus och ge dig varmvatten, leds det tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt. Även på tillbakavägen gör vattnet nytta genom att värma upp gemensamma ytor som trottoarer och fotbollsplaner.