Fibergruppen arbetade med att installera fiber i vårt stadsnät under åren 2014-2016. Under vecka 20 startar de ett arbete med att kvalitetssäkra de installationer som de gjorda under 2016.

De har skickat ut ett brev till berörda kunder och kommer kontakta dem per telefon för att boka tid för hembesök. Arbetet med kvalitetssäkringen beräknas vara klart under vecka 23.

För/Färdiganmälan