Från och med den 1:a januari 2018 flyttas energiskatten från din elhandelsfaktura till fakturan från oss, din elnätsägare. Detta innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning!

Riksdagen har beslutat att skyldigheten för att fakturera energiskatten på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader då skatten förblir densamma.

Förändringen innebär enbart att skatten som du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

För dig som har Göta Energi som elleverantör och får både din elnäts- och elhandelsavgift på samma faktura, så blir det ingen skillnad alls. Summan på fakturan förblir densamma.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Light bulb and coins. Isolated on white background