På din nästa faktura så har energiskatten flyttats från din elhandelsfaktura till fakturan från oss, din elnätsägare. Detta innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning.

Riksdagen beslutade att skyldigheten för att fakturera energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018.

Förändringen innebär att skatten som du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

För dig som har Göta Energi som elleverantör och får både din elnäts- och elhandelsavgift på samma faktura, så blir det ingen skillnad alls. Summan på fakturan förblir densamma.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.