Med tanke på de utmaningar vi står inför gällande klimatet så är det glädjande att Sverige står för många innovativa klimatlösningar. E-Prize är ett pris som belönar svenska företag som jobbar med klimatvänlig energiförsörjning och hållbara transporter. Nedan kan du läsa de nio finalisternas fantastiska bidrag.

Här följer de nio smartaste svenska energiinnovationerna just nu:

Eldriven kollektivtrafik i luften om 5 år
Heart Aerospace är den svenska uppstickaren som utvecklar ett elflygplan för kortare inrikesflygningar.

Vindkraftsdrivna fraktfartyg
Wallenius Marine har tillsammans med bland andra Kungliga tekniska högskolan (KTH) utvecklat ett koncept för vindkraftsdrivna fraktfartyg som kan minska energianvändningen vid frakt med 90 procent.

Eldrivna båtar
XShore utvecklar eldrivna båtar modell mindre, ”fritidsbåtarnas Tesla”, och har ett miljötänk som genomsyrar hela designprocessen.

• Nästa generations solcell
Exeger utvecklar nästa generations solcell som sömlöst kan integreras i en lång rad hemelektronikprodukter och ge produkterna evigt batteriliv.

Solfångare med världens högst uppmätta verkningsgrad
Absolicon Solar Collector har utvecklat en koncentrerande solfångare med världens högst uppmätta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg. Solfångaren följer solen under dagen och omvandlar solljuset till 160-gradigt trycksatt hetvatten eller ånga.

Energikonvertering i havsströmmar
Minesto har en egen metod, Deep Green, som möjliggör effektiv energikonvertering i långsamma havsströmmar.

Energianalysapp
Bolaget Eliq har en energianalysapp som används av en rad av världens energibolag för att erbjuda kunderna en bättre kontroll på energiförbrukningen.

• Energistyrning via AI

Myrspoven vill med hjälp av artificiell intelligens, AI, revolutionera energistyrningen i världens byggnader. De ger fastighetsägarna möjlighet att köpa och sälja energi på ett kostnadseffektivt sätt till energisystemet. Det ger en flexibilitet som tillåter en större andel förnybar energi.

Lönsam energiåtervinning i restaurangmiljön
 Enjay har ett unikt patenterat system för ventilationsindustrin som möjliggör lönsam energiåtervinning i restaurangmiljön. I den miljön är det annars svårt att energiåtervinna på grund av stora mängder fett och sot som skadar utrustningen.

Källa: Dagens industri 2 jun -20