14 februari 2023

Elstöd oktorber 2021 – september 2022

Elstödet gäller privatpersoner i elnätsområde 3 & 4. Utbetalningen sker till den person som stod på elnätsavtalet 17 november 2022.

Stödet i Degerfors (elnätsområde 3) är 50 öre per förbrukad kWh under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. Via vår hemsida kan man logga in på Mina sidor & se förbrukningen för önskad period.

Utbetalningen av stödet påbörjas den 20 februari 2023 av Försäkringskassan.

Via nedanstående länkar finns mer information om stödet.

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Elstöd november & december 2022

Regeringen har gett Svenska kraftnät ett nytt uppdrag om nytt stöd för perioden november & december 2022. Stödet ska ges till privatpersoner i hela landet. Svenska kraftnät har skickat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen den 30 januari 2023. När utbetalningarna av detta stöd kan betalas ut är inte klart.