Vad får jag göra själv?

Vad-får-jag-göra-själv

Om du har kunskap så får du montera: 

• Stickproppar
• Skarvuttag
• Apparatuttag
• Lampproppar 
• Lamphållare
• Sladdströmbrytare 

Och byta: 

• Proppar
• Strömbrytare
• Vägguttag
• Lamputtag 

Du får inte ändra eller utöka något, all nyinstallation av uttag, dosor, rör och fasta ledningar måste göras av en behörig installatör.