Vad får jag göra själv?

Om du har kunskap så får du montera:

• Stickproppar
• Skarvuttag
• Apparatuttag
• Lampproppar
• Lamphållare
• Sladdströmbrytare

och byta:

• Proppar
• Strömbrytare
• Vägguttag
• Lamputtag

Du får inte ändra eller utöka något, all nyinstallation av uttag, dosor, rör och fasta ledningar måste göras av en behörig installatör.