Strömstölder

All den ström som används måste någon betala för. När strömmen på olika sätt nyttjas utan att registreras av elmätaren så sker en strömstöld. I Degerfors elnät förekommer det att ström förbrukas av strömtjuvar vilket innebär att övriga kunder får dela på kostnaden som dessa elförluster innebär.

Vi rapporterar samtliga misstänkta fall av strömstöld till polisen. Brottet kan leda till straff på flera års fängelse om det bedöms som grovt.

Strömstölder har länge varit svåra att upptäcka men tack vare den nya tekniken med våra fjärravlästa elmätare är det idag betydligt lättare.

Typer av brott som räknas som strömstölder

  • Användning av högre säkring än avtalat.
  • Bruten plombering och säkring återsatt i samband med en frånkoppling.
  • Avledning före mätning.
  • Ingrepp i mätaren.
  • Övrig påverkan på utrustningen.