Skip to content

Elnätspriser privatkund

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.

Har du svårt att tolka vår elnätsfaktura?

Klicka här så får du en förklaring.

Priser privatkund 2019

Huvudsäkring i ampere (A)Fast abonnemangsavgift kr/år inkl.momsRörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl.momsEnergiskatt öre/kWh inkl.moms
Lägenhetstariff1 709 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
16 A4 398 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
20 A6 529 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
25 A8 573 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
35 A11 893 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
50 A16 936 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
63 A20 684 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
80 A27 119 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
100 A34 490 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
125 A43 151 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
160 A58 664 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh
200 A75 367 kr/år12,69 öre/kWh43,38 öre/kWh

Exempel från Energimarknadsinspektionen:

Ett hus som har en 20 A säkring och förbrukar 10 000 kWh/år

Huvudsäkring i ampere (A)Fast abonnemangsavgift kr/år inkl.momsRörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl.momsEnergiskatt öre/kWh inkl.moms
20 A 6 529 kr/år

0,1269 x 10 000 kWh

= 1 269 kr

0,4338 öre x 10 000 kWh

= 4 338 kr

Totalsumman per år blir alltså = 6 529 + 1269 + 4338 = 12 136 kr/år

Förklaring av elnätsavgifterna

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh inklusive moms.

Energiskatten på elen ligger på fakturan från ditt elnätsföretag, alltså på fakturan från oss. Energiskatten är från och med 1/1 2019 34,7 öre per kWh exklusive moms (alltså 43,38 öre/kWh inkl.moms). Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverket.

Sedan har vi andra myndighetsavgifter som är inbakade i vår fasta avgift. De avgifterna betalas årligen och innefattar: 
• Nätövervakningsavgift på 3,75kr
• Elberedskapsavgift på 56,25 kr
• Elsäkerhetsavgift på 11,88kr
På samtliga avgifter ingår 25% moms.