Priser

el-priser

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh inklusive moms.

Energiskatten på elen flyttades från elhandelsföretagen till elnätsföretagen den 1 januari 2018. Detta innebar att skatten som du betalade till ditt elhandelsföretag istället hamnade på fakturan från oss, ditt elnätsföretag. Fakturan från ditt elhandelsföretag blev alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blev högre. Energiskatten är från och med 1/1 2019 34,7 öre per kWh exklusive moms. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverket.

Bakgrund till prisjusteringen 1/1 2019

Vi har ett säkert elnät i Degerfors med få avbrott och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt nät.

För att även fortsättningsvis kunna säkra elleveransen och hänga med i de krav som ställs på oss som nätägare så moderniserar vi vårt nät. Vi planerar att investera fyra till fem miljoner kronor per år i Degerfors Elnät under de kommande 10 åren.

Framtidens elnät ställs inför nya utmaningar och vi vill exempelvis vara med i den positiva utvecklingen som ökningen av andelen förnybar el innebär. Fler och fler kunder väljer att själva producera sin el via solpaneler.

En investeringsaktivitet som sker just nu är bytet av vår mottagningsstation. Stationen, som byggdes 1984, är drygt 30 år gammal och byts nu ut till en ny och modern station.

Detta är bakgrunden till den justering av elnätsavgiften som sker den 1 januari 2019.

Exempel på vad prisändringen innebär:

Lägenhet 16 A, 2 000 kWh, + 7 kr/mån

Villa 16 A, 5 000 kWh, +17 kr/mån

Villa 20 A, 20 000 kWh, +26kr/mån