Priser

el-priser

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh inklusive moms.

Energiskatten på elen ligger på fakturan från ditt elnätsföretag, alltså på fakturan från oss.Energiskatten är från och med 1/1 2019 34,7 öre per kWh exklusive moms. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverket.