Priser

el-priser

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh.

En ny förändring som riksdagen har beslutat är att energiskatten på elen har flyttats från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta innebär att skatten som du betalade till ditt elhandelsföretag istället hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre. Energiskatten är på 33.10 öre/kWh. Du kan läsa mer om förändringen på Skatteverket.