Priser

el-priser

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh inklusive moms.

Energiskatten på elen flyttades från elhandelsföretagen till elnätsföretagen den 1 januari 2018. Detta innebar att skatten som du betalade till ditt elhandelsföretag istället hamnade på fakturan från oss, ditt elnätsföretag. Fakturan från ditt elhandelsföretag blev alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blev högre. Energiskatten är från och med 1/1 2019 34,7 öre per kWh exklusive moms. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverket.