Övervakningsplan

Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras. Planen ska även ta upp företagsledningens och de anställdas skyldigheter i detta avseende.