Konsumenträtt

Om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar eller om vi har gjort något fel så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Det är viktigt för oss på Degerfors Energi att du som kund är nöjd med våra tjänster och vår service.  

Om du inte är nöjd

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer: 0586-485 32 eller på mail: kundservice@degerforsenergi.se om du har några synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller om du vill framföra något klagomål.

Rådgivning

Om dina synpunkter eller klagomål inte får den respons som du förväntat dig så kan du kontakta kommunens konsumentrådgivare för att få en opartisk rådgivare som kan göra en bedömning av ärendet.

Prövning av ärende

Om du blir missnöjd med beslutet från oss och vill få ditt ärende prövat så kan du vända dig till:

 • Energimarknadsinspektionen
  En tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut kan du kontakta dem för att pröva ärendet.
 • Allmänna reklamationsnämnden
  Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentrådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
 • Allmän domstol (tingsrätt)
  Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.
 • Ellagen
  Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren i Ellagen. För att föra det lättare för dig har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen. Läs mer om konsumenternas rättigheter