Frågor och svar elnät

Vad är det skillnaden mellan min elnätsfaktura och el-leverantörsfaktura?

Kolla på filmklippet som förklarar skillnaden här.

Jag har svårt att tolka min elnätsfaktura?

Klicka här så får du en förklaring på fakturan.

Varför får jag både en elnätsfaktura och en elleverantörsfaktura?

Vi på Degerfors Energi har hand om elnätet i Degerfors och fakturerar dig för det. Vi ser till att du som bor i vårt elnätsområde får elen transporterad till ditt hem. Du kan inte välja elnätsföretag utan tillhör det elnät som din fastighet ligger i.

Vi säljer ingen el som exempelvis Karlskoga Energi & Miljö, Göta Energi, Telge, Vattenkraft m.m gör. Det finns många olika elleverantörer att välja bland och oavsett vilket företag du väljer så fakturerar de dig separat.

Om du inte väljer någon specifik elleverantör, får du automatisk Jämtkraft som din elleverantör.

Vad är en elnätsavgift?

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.

Varför står det en rörlig och en fast del på elnätsfakturan?

De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar beroende på säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen däremot varierar beroende på förbrukningen (öre/kWh).

Kan jag påverka min nätavgift?

Ja, det kan du. Genom att byta till en lägre säkring kan du sänka din fasta avgift. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och att du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och TV samtidigt. Istället får du sprida ut användningen.

Den rörliga avgiften kan du minska genom att sänka elförbrukningen.

Vilken huvudsäkring har jag?

Det kan du enkelt kolla genom att titta baktill på säkringen, där ser du en färgmarkering som talar om vilken huvudsäkring du har.

Säkringsstrl.FärgÅrlig elförbr.  Max effektuttag
16AGrå0-20 000 kWh11 kW
20ABlå20 000-25 000 kWh14 kW
25AGul25 000-30 000 kWh17 kW
35ASvart30 000-40 000 kWh24 kW
50AVit40 000-55 000 kWh35 kW
63AKoppar55 000-70 000 kWh44 kW

 

Det kan du enkelt kolla genom att titta baktill på säkringen, där ser du en färgmarkering som talar om vilken huvudsäkring du har.

Hur vet jag att jag har rätt huvudsäkring?

Här kan du se en ungefärlig rekommendation som passar din elanvändning.

  • Har du en elförbrukning på 0-25 000 kWh/år räcker det med en 16A. Samtidigt effektuttag max 11 kW.
  • Har du en elförbrukning på 20 000-35 000 kWh/år räcker det med en 20A. Samtidigt effektuttag max 14 kW.
  • Har du en elförbrukning som ligger mellan 30 000-50 000 kWh/år räcker det med en 25A. Samtidigt effektuttag max 17 kW.

Vill du minska din säkring?

Om det är så att du tror att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande, kan du prova genom att själv byta till en lägre säkring under en period då du har ett stort effektuttag. OBS! Man får bara byta säkring en gång per år, därför rekommenderar vi att man provar när det är kallt. Om du märker att en lägre säkring fungerar för ditt hushåll så ska du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen till den nya säkringen och gör en för- och färdiganmälan och skicka in till oss på Degerfors Energi.

Vill du höja din säkring? 

Är du intresserad av att höja din säkring så måste du kontakta en behörig elektriker för att byta säkringen, du får aldrig sätta i en större säkring själv. Elektrikern måste även skicka in en för- och färdiganmälan.

Vill du göra ett huvudsäkringsbyte?

Om du vill byta huvudsäkring måste arbetet utföras av en behörig elektriker samt anmälas till Degerfors Energi genom att skicka in en för- och färdiganmälan. Byten kan även utföras av våra elektriker på Degerfors Energi. För prisuppgifter kontakta kundtjänst på telefon 0586-485 32. Byte av säkring får endast ske en gång under en tolvmånadersperiod.

Hur fungerar avbrottsgarantin?

Avbrottsgarantin fungerar så att om vi inte har åtgärdat det som orsakar ett elavbrott inom tolv timmar efter anmälan får man ersättning med 12,5% av den årliga fasta nätavgiften.

Hur ska jag göra om jag får strömavbrott?

Det första du bör göra vid ett strömavbrott är att kontrollera om hela bostaden är strömlös? Har jordfelsbrytaren löst ut? (Om jordfelsbrytaren har löst ut, prova att slå på den, men om den löser ut igen, kontakta en installatör). Är propparna hela?

Om det inte verkar vara något inne i huset som orsakar strömavbrottet så kan du kolla om grannen är utan ström, lyser exempelvis lampan i fönstret? Om du ser att det är fler fastigheter som är utan ström, ring då 0586-405 79 och gör en felanmälan så åtgärdar vi problemet så snabbt som möjligt.

Vill du få reda på var din elledning finns?

Då går du in på ledningskollen.se och gör en anmälan så kommer våra elmontörer ut och markerar elkabeln eller fiberkabeln så snart som möjligt.

FELANMÄLAN - vår servicetelefon 0586-405 79

Hur gör jag för att bli solelproducent?

  1. Välj en leverantör som kan hjälpa dig att kostnadsberäkna, dimensionera och installera din anläggning.
  2. Leverantören lämnar in en föranmälan om installation till oss på Degerfors Energi. Föranmälan finner du här.
  3. Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal där du får betalt för det överskott du tillför nätet under årets ljusa perioder.
  4. När leverantörens arbete är klart får vi in en färdiganmälan och då kommer vi hem till dig och monterar den extra mätare som behövs för din produktion. Från att vi får in färdiganmälan tills din mätare är på plats så tar det cirka 14 dagar. (I semestertider kan det ta något längre tid). Färdiganmälan finner du och din leverantör här.
  5. När du har fått din nya mätare installerad så ser vi till att alla aktörer på marknaden får rätt information om din anläggning. När allt är klart så meddelar vi dig det per brev.