Elnätspriser privatkund

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.
Från och med 1:a januari 2021 höjdes energiskatten på el med 0,37 öre/kWh.

Har du svårt att tolka vår elnätsfaktura?

Klicka på knappen fakturatolkning nedan så får du en förklaring på din faktura.

Priser privatkund 2021

Huvudsäkring i ampere (A)Fast abonnemangsavgift kr/år inkl.momsRörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl.momsEnergiskatt öre/kWh inkl.moms
Lägenhetstariff1 704,06 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
16 A4 392,81 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
20 A6 524,06 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
25 A8 567,81 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
35 A11 889,06 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
50 A16 930,31 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
63 A20 679,06 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
80 A27 114,06 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
100 A34 485,31 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
125 A43 145,31kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
160 A58 660,31 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh
200 A75 362,81 kr/år12,69 öre/kWh44,5 öre/kWh

 

Exempel från Energimarknadsinspektionen:

Ett hus som har en 20 A säkring och förbrukar 10 000 kWh/år

Huvudsäkring i ampere (A)Fast abonnemangsavgift kr/år inkl.momsRörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl.momsEnergiskatt öre/kWh inkl.moms
20 A 6 524,06 kr/år0,1269 x 10 000 kWh

= 1 269 kr

0,4413 öre x 10 000 kWh

= 4 450 kr

Totalsumman per år blir alltså = 6 524,06 + 1269 + 4450= 12 243,06 kr/år

Förklaring av elnätsavgifterna

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh inklusive moms.

Från och med 1:a januari 2021 är energiskatten på el höjd med 0,37 öre/kWh inklusive moms. (2020 låg energiskatten på 44,13 öre/kWh inklusive moms.) Sedan 1 januari 2021 är energiskatten 44,5 öre/kWh inklusive moms. Ökningen märker våra kunder på februarifakturan då vi fakturerar i efterskott. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverket.

Sedan har vi myndighetsavgifter som är inbakade i vår fasta avgift. De avgifterna betalas årligen och innefattar:
• Nätövervakningsavgift på 5,44 kr/år
• Elberedskapsavgift på 49 kr/år
• Elsäkerhetsavgift på 12,75 kr/år
På samtliga avgifter ingår 25% moms.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet och slutligen så ska elberedskapsavgiften täcka svenska kraftnäts kostnader.

Från första januari 2020 har regeringen beslutat om en höjning av både nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften. Den totala höjningen för en privatperson per år blev 2,56 kr.