Elnätspriser Företag

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.

Priser för effektkunder med lågspänningsavtal 2021

Priserna anges exklusive moms och gäller för effekttrariff (DET04)

Fast avgift9 996,30 kr/år
Abonnemangsavgift100 kr/kW/år
Effektavgift740 kr/kW/år
Rörlig del6,8 öre/kWh

Lagstadgade skatter och avgifter

På effekttariffen tillkommer lagstadgad energiskatt och moms:

  • Nätövervakningsavgift på 4,35 kr
  • Elberedskapsavgift på 39,20 kr
  • Elsäkerhetsavgift på 10,25 kr som ingår i tariffen

Övrig information

Tariffen är främst avsedd för kunder med större huvudsäkring än 200 Ampere.

Abonnemangsavgiften beräknas på det högsta månadsvärdet av den aktiva effekten. Abonnemangsavgiften avräknas efter kalenderårets slut.

Effektuttaget (kWh/h) fastställs som medelvärdet av de två högsta enskilda timvärdena från två olika månader under höglasttid. Effektavgiften avräknas efter kalenderårets slut.

Den rörliga delen baseras på verklig uppmätt förbrukning under månaden.

Tariffen medger ett fritt reaktivt effektuttag  motsvarande 25% av det aktiva effektuttaget.

Avgifterna faktureras månadsvis.

Med aktiv effekt, avses entimmesmätt aktiv effekt (kWh/h).

Med reaktiv effekt, avses entimmesmätt reaktiv effekt (kVArh/h).

Priser för effektkunder med högspänningsavtal 2021

Priserna anges exklusive moms och gäller för effekttariff (DET10)

Fast avgift10 522 kr/år
Abonnemangsavgift100 kr/kW/år
Effektavgift540 kr/kW/år
Rörlig del4,50 öre/kWh

Lagstadgade skatter och avgifter

På effekttariffen och avgifter tillkommer lagstadgad energiskatt och moms:

  • Elsäkerhetsavgift på 820 kr
  • Nätövervakningsavgift på 870 kr
  • Elberedskapsavgift på 2129 kr som ingår i tariffen

Övrig information

Tariffen är avsedd för kunder med 10 kV som leveransspänning samt mätning på 10kV

Om mätning sker på lågspänning 400V, debiteras transformatorförlusterna.

Abonnemangsavgiften beräknas på det högsta månadsvärdet av den aktiva effekten under året.

Abonnemangsavgiften avräknas efter kalenderårets slut.

Effektuttaget (kWh/h) fastställs som medelvärdet av de två högsta enskilda timvärdena från två olika månader under höglasttid. Effektavgiften avräknas efter kalenderårets slut.

Den rörliga delen baseras på verklig uppmätt förbrukning under månaden.

Tariffen medger ett fritt reaktivt effektuttag motsvarande 25% av det aktiva effektuttaget.

Avgifterna faktureras månadsvis.

Med aktiv effekt, avses entimmesmätt aktiv effekt (kWh/h).

Med reaktiv effekt, avses entimmesmätt reaktiv effekt (kVArh/h).