Elnätspriser

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.

Har du svårt att tolka vår faktura?

Klicka på här för att få upp en storbild på fakturaförklaringen.

Övrig information

Den fasta avgiften debiteras varje månad. Debitering för den rörliga delen sker efter faktisk förbrukning. Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere.