Luftledningar

Effekttaxa – gäller från 1/9 2024

Dagens nätavgift består av två delar. En överföringsavgift och en abonnemangsavgift som är baserad på vilken storlek på huvudsäkring man har, säkringstariff.

Från 1/9 2024 kommer vi införa en effekttariff istället för säkringstariffen.

När man inför en effekttariff plockar man ur den del av säkringstariffen som baseras på säkringens storlek och räknar om den till en avgift som baseras på den maxeffekt abonnenten belastar nätet med varje månad. Kvar blir en mindre fast avgift. Nätavgiften består då av tre delar istället för två.

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför ett tariffprojekt och alla nätbolag i Sverige kommer åläggas att ta in nätavgifter på detta sätt senast 2027.

Våra abonnenter med säkringsstorlekar från 35 A och uppåt faktureras redan enligt denna effekttariffmodell.

Hur fungerar då effektariffen?

Vi mäter alla medeltimeffekter hos varje abonnent under en månad. Systemet plockar ut det högsta värdet under månadens alla timvärden. Avgiften baseras på det toppvärdet.

Högbelastningsavgift

Under november till mars tillkommer ytterligare en komponent i tariffen, en högbelastningsavgift. Den baseras på den högsta medeltimeffekten på inträffat mellan 07:00-19:00 på vardagar.

Slutligen kommer den nya nätavgiften vara uppbyggd av nedanstående avgifter. Högbelastningsavgiften tillkommer under november-mars.

Priser från 2024-09-01

Exkl. moms.Inkl. moms.
Fast avgift2400 kr/år3000 kr/år
Överföringsavgift14 öre/kWh17,5 öre/kWh
Effektavgift45 kr/kW56,25 kr/W
Högbelastningsavgift35 kr/kW43,75 kr/kW
Effektavgift: Högsta uppmätta medeltimeffekt innehavande månad.
Högbelastningsavgift: Högsta uppmätta medeltimeffekt under vardagar mellan 07:00-19:00 innehavande månad

Hur man kan påverka sina avgifter

Båda exempel nedan förbrukar samma antal kilowattimmar (kWh). Genom att sprida ut elektriska laster över tid så håller man ner uttaget av effekt och man kan därmed påverka sina kostnader.

Mer information

Klicka på länken för mer information https://degerforsenergi.se/wp-content/uploads/Effekttaxa-1-september-2024.pdf