Våran fjärrvärmepanna
27 december 2021

Driftstörning fjärrvärmen

Vi har en del störningar på fjärrvärmenätet och felsökning pågår. Drabbade områden är Bossåsen och Strömtorp.