Våran fjärrvärmepanna
8 juni 2022

Avbrott i fjärrvärmeleverans

På grund av nödvändigt underhållsarbete kommer det att uppstå vissa störningar av fjärrvärmeleveranser i Degerfors kommun, måndagen den 13 juni, klockan 14.00-17.00.

Avstängning av fjärrvärmeleverans kommer att ske i områdena Agen och Strömtorp. Detta berör Herrgårdsgatan, Lärarevägen, Karlskogavägen, Östra Bangatan, Pilgatan, Tallgatan och Myrgatan, Jämtlandsgatan, Raka vägen och Industrigatan.

Vi hoppas att arbetet inte ska medföra några större besvär.

Ytterligare upplysningar lämnas på telefonnummer 0586-48 520.