Alla elnätsföretag måste ta ut tre statliga avgifter av sina kunder. Dessa avgifter är elsäkerhetsavgiften, nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet och slutligen så ska elberedskapsavgiften täcka svenska kraftnäts kostnader.

Regeringen beslutade den 25 juli 2019 om en sänkning av elberedskapsavgiften och sänkningen gäller från 2019. Bakgrunden till regeringens beslut är ett visst överuttag av elberedskapsavgiften under några år, vilket i och med denna sänkning kommer att balanseras.

Tidigare låg Elberedskapsavgiften på 56,25 kr/år och är nu sänkt till 49 kr/år. I januarifakturan betalar vi tillbaka sänkningen som är 7,25 kr till våra kunder.

Elberedskapsavgiften ingår i abonnemangsavgiften och är rättad från och med 1 januari 2020.