Fiberskåp
11 april 2022

Anslut dig till vårt stadsnät

Från 11 april till 15 maj genomför Degerfors Energi tillsammans med Telia en efteranslutningskampanj för att erbjuda kunder att ansluta sig till Stadsnätet till ett fördelaktigt pris.

Erbjudandet kommer riktas mot fastigheter som inte är anslutna och finns i områden där vi tidigare byggt ut nätet. Två olika erbjudanden kommer att finnas, där ett riktar sig till fastigheter i tätorten och ett till fastigheter på landsbygden.

Berörda fastighetsägare kommer få ett brev hemskickat. Under kampanjtiden kommer vi även ha säljare som knackar dörr och kontaktar fastighetsägarna via telefon.

Har du frågor, redan nu vill beställa eller boka ett möte kan du kontakta oss på 0702-24 47 44 eller telia.field@navizma.se