Mamma och barn som ligger framför en dator i soffan

Aktuellt

Fjärrvärmeledningar

Grävarbete Storgatan

Måndag 21/8 börjar grävarbetet i de centrala delarna av Degerfors i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Karlskoga och Degerfors.
Sebastian & Peter tar första spadtaget

Första spadtaget för Karlskoga och Degerfors gemensamma fjärrvärmeledning – koldioxidutsläppen kommer minska avsevärt

Under 2024 ska orternas gemensamma fjärrvärmeledning stå klar som ett led i Klimatlivsprojektet från Naturvårdsverket. Nu tas första symboliska spadtaget vid Industrigatan i Degerfors där ledningen kommer att gå.

Mikroproduktion med solceller

Vi på Degerfors Energi kan meddela att vi redan nu uppnått smärtgränsen för hur mycket produktion vi kan ta emot i delar av vårt elnät. I vissa områden är det redan ”fullt” vilket gör att vi måste utreda varje föranmälan noggrant. Detta gör att det kan ta längre tid att få svar på en föranmälan om mikroproduktion.

Elstöd november – december 2022

Elstödet gäller privatpersoner i hela Sverige. Utbetalningen sker till den person som stod på elnätsavtalet 31 december 2022.

Elstöd till näringsidkare & enskild firma

Förslaget som omfattar elstöd för dig som har företag är ännu inte godkänt. Ansökan om elstöd till elintensiva företag är öppen 6 mars till 17 april 2023

Elstöd oktorber 2021 – september 2022

Elstödet gäller privatpersoner i elnätsområde 3 & 4. Utbetalningen sker till den person som stod på elnätsavtalet 17 november 2022.

Prisjusteringar 2023

På grund av ökade abonnemangskostnader för överliggande nät, inköp av el för nätförluster, inflation och ökade priser på bränsle kommer prisjusteringar att ske 2023.

Utbyggnad av bredband på landsbygden i Degerfors fortsätter.

Degerfors Stadsnät har fått positivt besked på sin ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i området Solberga-Stubbetorp-Ölsboda.
Elmätare

Mätarbyten 2022-2024

Nu har vi på Degerfors Energi återupptagit arbetet med mätarbyten inom våra verksamheter.