Priser

Fjärrvärme-priser

Prisutvecklingen på fjärrvärmen är stabil. Vi är glada över att priset hos oss har legat stilla sedan 2012.

År 2018 är priset på en fjärrvärmeanslutning 65 000 kronor inklusive moms. (Priset kan variera något beroende på om anslutningen skulle kräva någon extra grävning.)

Anslutningen är berättigad till rotavdrag som uppskattas till cirka 9 000 kronor.

Fjärrvärmeavgiften består av en fast del, som är samma oavsett förbrukning, och en rörlig del som bestäms av det antal kWh du gör av med.

Fjärrvärmepriset 2018

Villor   exkl. moms inkl.moms
Fast avgift 4 020 kr/år 5 025 kr/år
Rörlig avgift 55 öre/kWh 68,75 öre/kWh

Prisexempel (inkl.moms)

Nedan finner ni några prisexempel som bygger på olika årsförbrukningar. 

Årsförbrukning Rörlig kostnad Fast kostnad Totalt
15 000 kWh 10 312 kr   5 025 kr 15 337 kr
20 000 kWh 13 750 kr   5 025 kr 18 775 kr
25 000 kWh   17 187 kr 5 025 kr 22 212 kr
30 000 kWh 20 625 kr   5 025 kr 25 650 kr

 

Om du vill ta del av de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter, läsa mer specifikt om fjärrvärmetaxan eller ta del av bestämmelserna för anslutning till fjärrvärmenätet, så finns de att läsa nedan.