Priser

el-priser

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms utifrån vilken storlek du har på din huvudsäkring. Vanligast för villor är 16, 20 eller 25 Ampere. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är på 12,69 öre/kWh.

(Priserna gäller från och med 2017-01-01 och anges inklusive moms.)

Fast kostnad (villor)      

Ampere: 16A 20A 25A
Kr/År: 3994 5929 7784

Fast kostnad (fastigheter/företag)

Ampere: 35A   50A     63A 80A 100A 125A 160A 200A
Kr/år: 10 800  15 379 18 782 24 626 31 320  39 184 53 272 68 439

Fast kostnad (lägenheter)

Ampere: 1-fas 25 alt. 3-fas 16
Kr/år: 1 553    

Överföringsavgift (samtliga) 12,69 öre/kWh 

Anslutningsavgifter, lågspänningsavtal, högspänningsavtal och typkunder finner ni i Pdf filerna nedan.