Frågor och svar

Frågor & svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande elnätet:

Vad är en elnätsavgift?

Elnätsavgiften är den avgift du betalar för att få vara ansluten till ditt elnät och på så vis få elen transporterad hem till dig. Avgiften innehåller kostnaden för själva elöverföringen och den skiljer sig åt mellan olika elnät. I avgiften ingår kostnader för att vara ansluten till region- och stamnätet samt för elförluster i nätet. Dessutom innehåller nätavgifterna myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala för att finansiera statliga verksamheter för elsäkerhet och el-beredskap.

Vilken huvudsäkring har jag?

Det kan du enkelt kolla genom att titta baktill på säkringen, där ser du en färgmarkering som talar om vilken huvudsäkring du har. 

Säkringsstrl. Färg Årlig elförbr.  Max effektuttag
16A Grå 0-20 000 kWh 11 kW 
20A Blå 20 000-25 000 kWh  14 kW
25A Gul 25 000-30 000 kWh  17 kW
35A Svart 30 000-40 000 kWh  24 kW
50A Vit 40 000-55 000 kWh 35 kW
63A Koppar 55 000-70 000 kWh 44 kW

Hur vet jag att jag har rätt huvudsäkring?

Här kan du se en ungefärlig rekommendation som passar din elanvändning. 

  • Har du en elförbrukning på 0-25 000 kWh/år räcker det med en 16A. Samtidigt effektuttag max 11 kW.
  • Har du en elförbrukning på 20 000-35 000 kWh/år räcker det med en 20A. Samtidigt effektuttag max 14 kW.
  • Har du en elförbrukning som ligger mellan 30 000-50 000 kWh/år räcker det med en 25A. Samtidigt effektuttag max 17 kW.

Vill du minska din säkring?

Om det är så att du tror att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande, kan du prova genom att själv byta till en lägre säkring under en period då du har ett stort effektuttag. OBS! Man får bara byta säkring en gång per år, därför rekommenderar vi att man provar när det är kallt. Om du märker att en lägre säkring fungerar för ditt hushåll så ska du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen till den nya säkringen och gör en för- och färdiganmälan och skicka in till oss på Degerfors Energi.  

Vill du höja din säkring? 

Är du intresserad av att höja din säkring så måste du kontakta en behörig elektriker för att byta säkringen, du får aldrig sätta i en större säkring själv. Elektrikern måste även skicka in en för- och färdiganmälan innan hen utför arbetet.  

Vill du göra ett huvudsäkringsbyte?  

Om du vill byta huvudsäkring måste arbetet utföras av en behörig elektriker, samt anmälas till Degerfors Energi genom att skicka in en för- och färdiganmälan. Byten kan även utföras av våra elektriker på Degerfors Energi. För prisuppgifter kontakta kundtjänst på telefon 0586-485 32. Byte av säkring får endast ske en gång under en tolvmånadersperiod.

Hur fungerar avbrottsgarantin?

Avbrottsgarantin fungerar så att om vi inte har åtgärdat det som orsakar ett elavbrott inom tolv timmar efter anmälan får man ersättning med 12,5% av den årliga fasta nätavgiften. 

Hur ska jag göra om jag får strömavbrott?

Det första du bör göra vid ett strömavbrott är att kontrollera om hela bostaden är strömlös? Har jordfelsbrytaren löst ut? (Om jordfelsbrytaren har löst ut, prova att slå på den, men om den löser ut igen, kontakta en installatör). Är propparna hela?

Om det inte verkar vara något inne i huset som orsakar strömavbrottet så kan du kolla om grannen är utan ström, lyser exempelvis lampan i fönstret? Om du ser att det är fler fastigheter som är utan ström, ring då 0586-405 79 och gör en felanmälan så åtgärdar vi problemet så snabbt som möjligt. 

Vill du få reda på var din elledning finns?

Då går du in på ledningskollen.se och gör en anmälan så kommer våra gubbar ut och markerar dom så snart som möjligt. 

FELANMÄLAN - vår servicetelefon 0586-405 79