Sportlovet – från energibrist till laddning av batterier

Visste du att sportlovet ursprungligen hade med energibrist att göra? På grund av ransoneringen under krigsåren behövde man skära ner ordentligt på uppvärmningskostnaderna. Det ledde till att bränslekommissionen 1940 införde en veckas skolledighet för att spara på uppvärmningen i skolorna. Nu för tiden behöver vi inte stänga skolorna för att spara energi. Nu stänger vi dem…

Läs mer

Distributionselektriker – är du vår nästa medarbetare?

Om Degerfors Energi Degerfors Energi är ett framåtriktat bolag i en spännande bransch. Vi distribuerar och producerar fjärrvärme samt ansvarar för elnätet och stadsnätet. Vi är ett helägt kommunalt bolag som omsätter cirka 65 miljoner kronor per år. Våra värdeord är hållbar, närhet & tillsammans och antalet anställda är idag 17 personer. Är du den…

Läs mer

Kundundersökning Stadsnät

För att utveckla vår verksamhet ytterligare så är vi mycket intresserade av hur våra kunder ser på vårt arbete. Därför genomför vi nu en kundundersökning riktad till de villakunder som anslöts till stadsnätet under 2017. Det skulle glädja oss mycket om du som fått undersökningen i dina mail vill delta. Tack på förhand!

Läs mer

Energiskatten byter faktura

På din nästa faktura så har energiskatten flyttats från din elhandelsfaktura till fakturan från oss, din elnätsägare. Detta innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning. Riksdagen beslutade att skyldigheten för att fakturera energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen innebär att skatten som du redan betalar…

Läs mer

Skogens dag

Enligt temadagar.se firas idag, den 1 februari, skogens dag. I Sverige är vi förunnade att ha nära till naturen och vi som bor i Degerfors har vacker natur med skog och sjöar runt knuten. Skogen är en källa till naturupplevelser, rekreation och hälsa, dessutom är den en av Sveriges viktigaste råvaror och tillväxtfaktorer. Som bränsle…

Läs mer

Bidrag till hemmaladdning

Regeringen har nu beslutat att införa ett stöd för småhusägare som väljer att installera hemmaladdare för sina elbilar. Du som har tyckt att det har varit för dyrt, kan nu få bidrag som underlättar. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Detta innebär 17 miljoner ton växthusgaser per år, där 60 % kommer…

Läs mer

Den 23 januari är elens dag!

Elens dag instiftades 2014 och syftet med dagen är att uppmärksamma värdet och vikten av tillgången på el. El har funnits i Sverige sedan 1870-talet och idag bygger vårt samhälle helt och hållet på system som behöver el för att fungera. Varje år investeras tiotals miljarder kronor för en trygg och tillförlitlig tillgång på prisvärd…

Läs mer

Ultrasnabba laddstationer ger meningsfull paus

CLEVER och E.ON är utsedda av EU-kommissionen att med stöd av 10 miljoner EURO leda ett nytt projekt för att etablera laddnätverk med 180 ultrasnabba laddstationer i europa. Nu avslöjar CLEVER sin design och vision för dessa laddstationer och den första stationen sätts upp i Fredericia i Danmark redan under sommaren 2018. Att ladda sin…

Läs mer

Laddbara bilar ökade 62% under 2017

”Förra året rådde högtryck i bilhallarna generellt, vilket också präglat utvecklingen för de laddbara bilarna. Under årets fem sista månader noterades fyra rekordmånader (augusti, september, oktober, november). Under december ökade beståndet av laddbara bilar i Sverige med 1 857 stycken, den tredje högsta ökningen någonsin. Totalt fanns vid utgången av året 45 395 laddbara bilar…

Läs mer

Bättre klimatstöd 2018

Ladda-hemma-stöd, elfordonspremie och bidrag till solceller på taket. 2018 ger nya möjligheter för den klimatsmarta att spara pengar. Har du som nyårslöfte att bli snällare mot miljön? I så fall gynnas du av nya regler som gäller från och med 1 januari 2018. Det handlar om ett Ladda-hemma-stöd, en elfordonspremie och ett bidrag till solceller…

Läs mer